SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel. (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015
Menu
Zgłoszenia na kurs
Wnioski na egzamin
Wymagania na egzaminie
Tematyka egzaminu
Załącznik nr 1
Świadectwa kwalifikacyjne
Podstawa prawna

Świadectwa kwalifikacyjne powinny posiadać osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Miejsce i termin egzaminów

Egzaminy odbywają się w poniedziałki w godz. 14.30 - 16.00 w biurze OŁ SEP przy Pl. Komuny Paryskiej 5A, IV p. Domu Technika, pok. 404 lub 409:

  • 12.07.2021 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
  • 19.07.2021 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
  • 26.07.2021 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
  • 02.08.2021 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
  • 09.08.2021 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
  • 16.08.2021 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
  • 23.08.2021 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
  • 30.08.2021 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
Komisja Kwalifikacyjna Nr 185 egzaminuje w zakresie:
Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Komisja Kwalifikacyjna Nr 186 egzaminuje w zakresie:
Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Komisja Kwalifikacyjna Nr 655 egzaminuje w zakresie:
Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby zdrowe bez objawów infekcji dróg oddechowych, oraz które nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Opłata za egzamin

Od 1 stycznia 2021 r. opłata za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wynosi: 280,00 zł

Opłatę należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu w biurze OŁ SEP pok. 404 (płatność kartą lub gotówką) lub dokonać przelewu na konto nr:
21 1500 1038 1210 3005 3357 0000

Istnieje również możliwość przeprowadzenia egzaminu w języku angielskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Egzamin kwalifikacyjny online

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziliśmy możliwość zdalnego sprawdzenia kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z instrukcją przeprowadzania zdalnie egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.


>> Instrukcja przeprowadzania zdalnie egzaminów kwalifikacyjnych <<


© 2021 OŁ SEP