SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97    REGON 473266326    KRS 0000214669    Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000    tel. (42) 632-90-39; 630-94-74   PN-EN ISO 9001:2015
Menu
Zgłoszenia na kurs
Wnioski na egzamin
Wymagania na egzaminie
Załącznik nr 1
Kalendarz
Kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych

Uprzejmie informujemy, iż trwają zapisy na kurs przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828).

Zajęcia odbywają się w Domu Technika przy Placu Komuny Paryskiej 5a w Łodzi.
Zgłoszenia na kurs można składać osobiście w Biurze OŁ SEP lub przesyłać mailem

Warunkiem przyjęcia na kurs jest dokonanie wpłaty:
- udział w kursie: 350 zł brutto1;
- egzamin kwalifikacyjny: 280 zł brutto (za każdy złożony wniosek).

Opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w kasie OŁ SEP lub przelewem na konto nr 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000.

Termin rozpoczęcia kursu: 23 sierpnia 2021 r.

Zajęcia odbywać się będą:

  • 23, 25, 27 i 30 sierpnia 2021 r. w godzinach 1600 - 1900
  • 1 września 2021 r. w godzinach 1600 - 1900 odbędą się zajęcia tylko dla osób przygotowujących się do egzaminu z Grupy 2 (ciepło) i Grupy 3 (gaz).
Egzamin po kursie odbędzie się 2 września 2021 r. od godz. 1300


Zajęcia odbywać się będą z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zalecanych środków ostrożności, dezynfekcji rąk oraz realizowania obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym jest mowa w § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Oddział Łódzki SEP organizuje szkolenia i przeprowadza egzaminy również w języku angielskim. Szkolenia w języku angielskim realizujemy dla firm międzynarodowych działających w Polsce, jak również dla polskich pracowników firm, które świadczą usługi na innych rynkach.
1 Członkowie Oddziału Łódzkiego SEP, którzy należą do Stowarzyszenia przynajmniej od roku i mają opłacone na bieżąco składki, otrzymują 20% zniżki.


© 2021 OŁ SEP